e-doradca podatkowy LIPIEC 2022

Przedłużona tarcza antyinflacyjna, 14 emerytura, stopy procentowe oraz lifting polskiego ładu to tematy, które opracowaliśmy dla Państwa w lipcowym e-doradcy podatkowym.

W przypadku tego ostatniego, szereg zmian wprowadzony został 1 lipca 2022. Wśród najważniejszych wymienić należy:

obniżenie stawki PIT z 17% na 12%, likwidację ulgi dla klasy średniej, możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców w podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Poza tym likwidacja ulgi w wysokości 1500 zł dla rodziców samotnie wychowujących dzieci i przywrócenie możliwości preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci; samotni rodzice wychowujący niepełnosprawne dziecko będą mogli obliczać podatek w podwójnej wysokości od połowy dochodu, pozostali – odliczą tylko 1,5 kwoty zmniejszającej podatek. Polski Ład 2.0 wprowadza również szereg innych preferencji prorodzinnych, w tym np. zmiana kryterium dochodu pełnoletniego uczącego się dziecka – zwiększenie kwoty do- chodów, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. – tj. do 12-krotności renty socjalnej), jak też zmiana katalogu docho- dów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica – rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica, renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców, dzięki czemu dziecko skorzysta z kwoty wolnej. Co ciekawe według zapisów w zmianach istnieje możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt; przedsiębior- cy, którzy chcieliby powrócić na skalę podatkową, a na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będą zatem mogli to zmienić w trakcie roku podatko- wego 2022; ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT. Na koniec jeszcze dodamy, że zeznania: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38 będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Więcej na temat zmian wraz z naszym komentarzem znajdziecie Państwo w załączonym PDF.

Przyglądamy się również preferencją podatkowym ustanowionym z powodu COVID-19. 16 maja 2022 r. weszły w życie 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z12 maja 2022 r. w sprawie odwołania stanu epidemii i w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Polski. W obecnym stanie zagrożenia epidemicznego nadal obowiązuje np. wydłużony 14-dniowy termin na zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT. Od 2024 roku przywrócone zostaną zaś generalne limity zwolnienia w zakresie:

  • otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł (obecnie 2.000 zł)
  • dopłat do: wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży do lat 18 przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w przypadku finansowania z innych źródeł niż np. z funduszu socjalnego – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (obecnie 3.000 zł).

Kolejnymi tematami, którymi zajmujemy się tym wydaniu doradcy są odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne po nowelizacji, zmiany w podatku dochodowym ważne dla pracowników oraz poszukujemy odpowiedzi na pytanie o Krajowy Plan Odbudowy i o zapisy o pracy zdalnej w Kodeksie Pracy.

Zapraszamy do pobrania lipcowego numeru jego lektury oraz do kontaktu z nami. Jeśli treści się w nim znajdujące spowodują pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Więcej informacji dla przedsiębiorców znajdziecie Państwo na naszym kanale YouTube oraz podcaście: Czynimy Biznes Łatwiejszym.

 

Zamieść komantarz

Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe w Zbrosławicach

Biuro Rachunkowe

ul. Piastowska 2a
42-674 Zbrosławice

tel. 32 438 98 00 lub 32 233 72 02
tel. kom. 601 202 628

Biuro Rachunkowe w Katowicach

Biuro Rachunkowe – GLC 14 piętro

ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

Centrala tel.  32 438 98 00
tel. kom. 601 202 628

Sekretariat
Renata Robak
Szybkie konsultacje prawne i podatkowe dla stałych klientów
Wiktoria Niedbalska
Dział rozliczeń płatności i dział techniczny
Mirosław Wilk
Menedżer działu księgowości
Jesika Hajda
Menedżer działu płac i kadr
Sonia Sosnowska

Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe w Zbrosławicach

Biuro Rachunkowe

ul. Piastowska 2a
42-674 Zbrosławice

tel. 32 438 98 00 lub 32 233 72 02
tel. kom. 601 202 628

Biuro Rachunkowe w Katowicach

Biuro Rachunkowe – GLC 14 piętro

ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

Centrala tel.  32 438 98 00
tel. kom. 601 202 628

Sekretariat
Renata Robak
Kierownik biura
Magdalena Szymik-Wilk
Szybkie konsultacje prawne i podatkowe dla stałych klientów
Monika Pakuła-Ośmiałowska
Dział rozliczeń płatności i dział techniczny
Mirosław Wilk
Menedżer działu księgowości
Jesika Hajda
Menedżer działu płac i kadr
Sonia Sosnowska