Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Biura. Usługi z zakresu doradztwa podatkowego oraz usług księgowych a także inne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z pewnością odpowiemy na Państwa potrzeby.

Usługi księgowe

USŁUGI KSIĘGOWE

Kadry, Płace, ZUS

KADRY, PŁACE, ZUS

USŁUGI PRAWNE

Doradztwo podatkowe

DORADZTWO PODATKOWE

Inne usługi

INNE USŁUGI

Usługi księgowe

Prowadzenie w pełnym zakresie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

Usługi księgowe

Usługi, które mogą cię zainteresować:

Prowadzenie księgowości:

 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • księgi rachunkowe
 • ewidencje ryczałtu
 • ewidencje karty podatkowej
 • prowadzenie innych ewidencji, w tym środków trwałych, VAT itp.

Inne usługi księgowe:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • audyt ksiąg rachunkowych
 • badanie bilansów przez biegłego rewidenta (w kooperacji z podmiotem uprawnionym)

Usługi, które mogą cię zainteresować:

Prowadzenie spraw pracowniczych:

 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, o dzieło, porozumień zmieniających, świadectw pracy
 • listy płac, kartoteki wynagrodzeń, akta osobowe
 • PIT-11, PIT-8B, rozliczenia roczne PIT-40
 • audyt akt osobowych

 

Prowadzenie rozliczeń z ZUS:

 • rejestracja do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • audyt rozliczeń pracowniczych z US i ZUS

Kadry, Płace, ZUS

Pełna obsługa w zakresie kadr i rozliczeń wszelkich wynagrodzeń.

Kadry, Płace, ZUS

Usługi prawne

Doradztwo w zakresie prawa gospodarczego.

Usługi Prawne

Usługi, które mogą cię zainteresować:

 • tworzenie i opiniowanie umów gospodarczych,
 • doradztwo prawne przy uruchamianiu i likwidacji działalności,
 • sporządzanie umów spółek,
 • doradztwo w zakresie prawa gospodarczego.

Usługi, które mogą cię zainteresować:

Doradztwo podatkowe:

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązującego prawa podatkowego
 • stała obsługa rozwiązań podatkowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • doradztwo w zakresie PIT, CIT, VAT
 • dokonywanie przeglądów ksiąg rachunkowych pod kątem przestrzegania przepisów podatkowych
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej
 • konstruowanie umów i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej

Postępowanie podatkowe:

 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, podań i innych pism z zakresu postępowania administracyjnego
 • uczestnictwo w czasie czynności kontrolnych dokonywanych u podatnika przez organy podatkowe

Doradztwo podatkowe

Doradztwo w zakresie polskiego prawa podatkowego.

Doradztwo podatkowe

Inne usługi

Pomoc w zakładaniu i likwidacji firm.

Inne usługi

Usługi, które mogą cię zainteresować:

 • pomoc przy sporządzaniu wniosków kredytowych
 • przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • porady i opinie dla przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Pomoc przy uruchamianiu działalności gospodarczej:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej
 • pomoc w wyborze sposobu opodatkowania wykonywanej działalności
 • przygotowywanie wniosków o wpis Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i KRS
 • zakładanie spółek cywilnych
 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie wszystkich dokumentów rejestracyjnych

Pomoc przy likwidacji przedsiębiorstwa:

 • analiza skutków likwidacji
 • przeprowadzenie likwidacji
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej

Skontaktuj się z doradcą podatkowym

Twoja firma dopiero staruje czy ma już ugruntowaną pozycję na rynku? Rozwija się czy przechodzi kryzys lub potrzebuje impulsu, by odzyskać konkurencyjną pozycję na rynku? Działa lokalnie czy prowadzi skomplikowane transakcje na arenie międzynarodowej? Specjaliści Szymik.pl są do Twojej dyspozycji na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oferują wsparcie w każdym obszarze Twojej działalności.


  Biura rachunkowe

  Biuro Rachunkowe w Zbrosławicach

  Biuro Rachunkowe

  ul. Piastowska 2a
  42-674 Zbrosławice

  tel. 32 438 98 00 lub 32 233 72 02
  tel. kom. 601 202 628

  Biuro Rachunkowe w Katowicach

  Biuro Rachunkowe – GLC 14 piętro

  ul. Uniwersytecka 13
  40-007 Katowice

  Centrala tel.  32 438 98 00
  tel. kom. 601 202 628

  Sekretariat
  Renata Robak
  Szybkie konsultacje prawne i podatkowe dla stałych klientów
  Wiktoria Niedbalska
  Dział rozliczeń płatności i dział techniczny
  Mirosław Wilk
  Menedżer działu księgowości
  Jesika Hajda
  Menedżer działu płac i kadr
  Sonia Sosnowska

  Biura rachunkowe

  Biuro Rachunkowe w Zbrosławicach

  Biuro Rachunkowe

  ul. Piastowska 2a
  42-674 Zbrosławice

  tel. 32 438 98 00 lub 32 233 72 02
  tel. kom. 601 202 628

  Biuro Rachunkowe w Katowicach

  Biuro Rachunkowe – GLC 14 piętro

  ul. Uniwersytecka 13
  40-007 Katowice

  Centrala tel.  32 438 98 00
  tel. kom. 601 202 628

  Sekretariat
  Renata Robak
  Kierownik biura
  Magdalena Szymik-Wilk
  Szybkie konsultacje prawne i podatkowe dla stałych klientów
  Monika Pakuła-Ośmiałowska
  Dział rozliczeń płatności i dział techniczny
  Mirosław Wilk
  Menedżer działu księgowości
  Jesika Hajda
  Menedżer działu płac i kadr
  Sonia Sosnowska