Ty rozwijasz swój biznes,

my zajmujemy się obsługą księgową, podatkową i prawną.

Specjalizujemy się w obsłudze księgowej oraz doradztwie podatkowym. Obsługujemy mikro oraz małe przedsiębiorstwa. Obecnie naszych klientów obsługuje zespół 30 pracowników, pracujących w czterech specjalistycznych działach: ksiąg handlowych, ksiąg podatkowych, płac i kadr oraz doradztwa prawnego i podatkowego.

Obsługujemy klientów z wielu branż. Dzisiaj już wiemy, że mały zakład rzemieślniczy może z czasem przerodzić się w zakład produkcyjny zatrudniający 200 osób.

Księgi rachunkowe

Prowadzenie księgowości i inne usługi księgowe.

Księgi podatkowe

Prowadzenie spraw pracowniczych i rozliczeń z ZUS.

Kadry, płace, ZUS

Doradztwo podatkowe i postępowanie podatkowe.

Doradztwo prawne i podatkowe

Pomoc i doradztwo prawne.

Wiemy, że najważniejszym kapitałem w naszej branży są ludzie

To oni oraz ich wiedza mają wpływ na jakość świadczonych usług. Zatrudniamy najlepszych specjalistów w branży dbając o to, żeby dobra atmosfera w biurze przekładała się na budowanie pozytywnych więzi i kontaktów z Klientami. Naszą firmę tworzymy wspólnie, uważnie wsłuchując się w potrzeby Klientów.

O mnie

Zawód doradcy podatkowego wykonuję od roku 1993, prowadząc stałą obsługę podatkową firm, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych itp. Minister Finansów wpisał mnie na listę doradców podatkowych w listopadzie 1998 roku. Od roku 1997 jestem członkiem Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach a od 2002 członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W 2022 roku otrzymałem honorowe wyróżnienie Izby Doradców Podatkowych za zaangażowanie oraz wieloletni wkład w jej rozwój. Regularnie uczestniczę w wielu szkoleniach i seminariach, realizując w ten sposób obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych nałożony na każdego doradcę podatkowego.


  O firmie

  Nasza wiedza i doświadczenie pozwala współpracować z takim klientem cały czas, zapewniając mu ciągłość obsługi i bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. Z powodzeniem rozwiązujemy jego problemy z dziedziny prawa i podatków. W roku 2016 uzyskaliśmy dwa certyfikaty ISO. 9001 – system zarządzania jakością i 27001 – system bezpieczeństwa informacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania połączyliśmy tradycyjne biuro rachunkowe z usługami online zapewniając Klientom wygodę, bezpieczeństwo oraz obniżenie kosztów obsługi finansowej.

  Zapraszamy do świata nowoczesnej księgowości.

  Biuro i Kancelaria od samego początku usytuowane są w Zbrosławicach, chociaż dzisiaj tylko ok. 30% naszych klientów pochodzi z najbliższych okolic. Większość to firmy zlokalizowane na obszarze od Żywca po Warszawę i mimo odległości jakie nas dzielą, współpraca, dzięki zastosowaniu najnowszych technik wymiany danych i informacji, odbywa się bez żadnych zakłóceń. Od 2003 r. posiadamy też filię biura, która znajduje się w Katowicach w budynku Altus przy ul. Uniwersyteckiej 13. Jednak od samego początku wierni jesteśmy uroczej, śląskiej miejscowości Zbrosławice, z którą wielu z nas jest związanych.

  Dlaczego warto korzystać z usług doradcy podatkowego?

  Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Zaufanie to budowane jest w oparciu o wysokie wymagania, jakie stawiane są doradcom by mogli wykonywać zawód i zapewnić swoim klientom wysoką jakość usług i bezpieczeństwo. Współpraca z doradcą podatkowym to pewność, że usługi świadczo,ne są na najwyższym poziomie. To także wygoda i bezpieczeństwo Państwa firmy. Na doradcy ciąży szereg obowiązków wynikających z Ustawy o Doradztwie Podatkowym.

   

  Przy wyborze biura rachunkowego warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy biurem prowadzonym przez doradcę podatkowego a biurem prowadzonym przez księgowego.Współpracując z doradcą podatkowym mogą mieć Państwo pewność, że osoba taka posiada wysokie kwalifikacje. By uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu, doradca podatkowy musiał zdać trudny egzamin. Obowiązkiem doradcy podatkowego jest także ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
  Weryfikacją tego obowiązku zajmuje się Krajowa Izba Doradców Podatków. Każdy doradca musi osiągnąć odpowiednią ilość punktów dokumentujących udział w szkoleniach i innych formach kształcenia. Krajowa Izba organizuje również szkolenia dla pracowników doradców podatkowych. Osoby nie posiadające uprawnień do wykonywania zawodu nie są zobowiązane do podnoszenia kwalifikacji i ciągłego zdobywania wiedzy.

  Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany przez organy podatkowe, policję i sądy, co do faktów i informacji z jakimi zapoznał się świadcząc usługi. Osoby nie posiadające uprawnień są zwolnieni z tajemnicy zawodowej i nie mogą korzystać z prawa odmowy zeznań i odpowiedzi na poszczególne pytania. Doradca podatkowy posiada szczególne uprawnienia do reprezentacji Klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Uprawnienia te dają możliwość wykonywania przez doradcę podatkowego czynności prawniczych: doradztwa, sporządzania pism procesowych i reprezentacji przed organami i sądami. Księgowi takich uprawnień nie posiadają.

  Jedną z najistotniejszych jest podejmowanie działań na rzecz i dla dobra klienta oraz ochrona jego interesów. Doradca przyrzeka, że będzie wykonywał zawód, kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą oraz zasadami etyki zawodowej. Każdy doradca podatkowy jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu i tworzy zasady jego wykonywania. Złamanie zasad zapisanych w Ustawie lub/i zasadach etyki doradców podatkowych może skutkować skreśleniem doradcy z listy i odebranie uprawnień wykonywania zawodu.

  Doradca podatkowy ma obowiązek posiadania polisy OC. Brak ubezpieczenia może skutkować utratą uprawnień zawodowych. Krajowa Izba Doradców Podatkowych sprawuje nadzór nad obowiązkowym ubezpieczeniem przez każdego doradcę podatkowego. Osoby bez uprawnień do wykonywania zawodu również muszą zawrzeć polisę OC, jednak żadna instytucja nie dokonuje weryfikacji tego obowiązku.
  Bezpieczeństwo wynika także z obowiązku doradcy podatkowego do podpisywania wszystkich deklaracji, pism i zeznań sporządzonych przez siebie i swoich pracowników. Może również sporządzać poświadczenia odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem. Dowiedz się więcej na temat zawodu doradcy podatkowego na stronie: Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

  Dlaczego my?

  Z nami możesz liczyć na profesjonalne podejście

  Obsługując tak różnorodne firmy, przez lata zdobywaliśmy wiedzę, dzięki której znamy potrzeby naszych Klientów. Każdy Klient wymaga indywidualnego podejścia, a znajomość branży w jakiej działa z pewnością przyczynia się do sprawnej komunikacji i partnerstwa w rozmowach, bo wiemy o czym Klient mówi i dzięki temu jesteśmy w stanie spełnić jego oczekiwania.

  O jakości naszych usług najdobitniej świadczą uzyskane wyróżnienia – w 2011 roku w ogólnopolskim konkursie zdobyliśmy tytuł Wzorcowa Kancelaria roku 2011, natomiast w roku 2016 uzyskaliśmy dwa certyfikaty ISO. 9001 – system zarządzania jakością i 27001 – system bezpieczeństwa informacji.

  Kancelaria Szymik świadczy usługi zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz ISO 27001:2013

  Różne branże

  Posiadamy ogromne doświadczenie w świadczeniu usług dla małych i średnich firm, które należą do różnorodnych branż:

  • wysokie technologie
  • informatyka i elektronika
  • architekci
  • medycyna i farmacja
  • adwokaci i radcy prawni
  • Motoryzacja
  • sklepy i sieci handlowe
  • gastronomia
  • transport
  • ubezpieczenia

  Usługi Szymik.pl polecają

  “Dzięki współpracy z GLC audyt finansowy naszej spółki okazał się nie tylko formalnością, jakiej trzeba dopełnić. Stał się impulsem do głębokich zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, zdefiniowania na celów biznesowych i strategii ich realizacji. Jesteśmy przekonani, że w dłuższej perspektywie wnioski płynące z audytu przyniosą poprawę kondycji firmy i zapobiegną możliwym nieprawidłowościom.”

  Dyrektor finansowy spółki zajmującej się produkcją przemysłową ,

  “Prowadzę spółkę w zachodniej Polsce. Szukałam kancelarii prawno-podatkowej w pobliżu siedziby przedsiębiorstwa. Zdecydowałam się jednak na usługi GLC, mimo że mieści się w Katowicach, ponieważ zaoferowała mi kompleksową obsługę: doradztwo prawne i podatkowe, pełną księgowość z obsługą kadr i płac oraz usługi poświadczające biegłego rewidenta. Wszystkie te usługi w jednym miejscu pozwalają mi zaoszczędzić czas i dają pewność, że żaden aspekt istotny dla zarządzania finansami spółki nie zostanie pominięty. Okazało się też, że w dobie elektronicznej komunikacji, odległość od usługodawcy nie stanowi żadnego problemu.”

  Członek zarządu spółki z branży IT ,

  Web Developer

  “Doradcy podatkowi GLC wyróżniają się najwyższym poczuciem odpowiedzialności za jakość świadczonych usług, daleko wykraczającym poza wymogi prawne i normy zawodowe. Analizują sytuację przedsiębiorstwa całościowo, biorąc pod uwagę uwarunkowania organizacyjne, finansowe i rynkowe jego działalności. Z determinacją dążą do znalezienia korzystnego rozwiązania, mając na uwadze nie tylko pojedynczy sukces, ale długoterminowe konsekwencje dla kondycji finansowej firmy.”

  Prezes Zarządu międzynarodowej spółki z branży finansowejLee ,

  Writer

  Więcej od Szymik.pl

  na stronie GLC

  ARTYKUŁY

  PODCAST

  FILMY

  Polisa OC

  Doradca podatkowy ma obowiązek posiadania polisy OC. Brak ubezpieczenia może skutkować utratą uprawnień zawodowych. Krajowa Izba Doradców Podatkowych sprawuje nadzór nad obowiązkowym ubezpieczeniem przez każdego doradcę podatkowego. Osoby bez uprawnień do wykonywania zawodu również muszą zawrzeć polisę OC, jednak żadna instytucja nie dokonuje weryfikacji tego obowiązku.

  Od roku 2005 jesteśmy ubezpieczeni w:

  TUiR ¨WARTA¨ S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ¨WARTA¨ S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

  Zakres zabezpieczenia: Czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym, Czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Inne czynności objęte Ubezpieczeniem Uzupełniającym (płace, kadry, ZUS) Dodatkowo Ubezpieczenie Karno- Skarbowe, Suma gwarancji: Ubezpieczenie Podstawowe- 1 000 000, 00 PLN Ubezpieczenie Uzupełniające- 200 000, 00 PLN Ubezpieczenie Karno- Skarbowe- 200 000, 00 PLN

  Ubezpieczenie OC: Ubezpieczenie Podstawowe od czynności doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg – 2 000 000 PLN, Ubezpieczenie Uzupełniające (usługi płacowo-kadrowe i inne) – 500 000 PLN, Ubezpieczenie Karno-Skarbowe – 200 000 PLN, Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia biura – 300 000 PLN.

  Skontaktuj się z doradcą podatkowym

  Twoja firma dopiero staruje czy ma już ugruntowaną pozycję na rynku? Rozwija się czy przechodzi kryzys lub potrzebuje impulsu, by odzyskać konkurencyjną pozycję na rynku? Działa lokalnie czy prowadzi skomplikowane transakcje na arenie międzynarodowej? Specjaliści Szymik.pl są do Twojej dyspozycji na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oferują wsparcie w każdym obszarze Twojej działalności.


   Biura rachunkowe

   Biuro Rachunkowe w Zbrosławicach

   Biuro Rachunkowe

   ul. Piastowska 2a
   42-674 Zbrosławice

   tel. 32 438 98 00 lub 32 233 72 02
   tel. kom. 601 202 628

   Biuro Rachunkowe w Katowicach

   Biuro Rachunkowe – GLC 14 piętro

   ul. Uniwersytecka 13
   40-007 Katowice

   Centrala tel.  32 438 98 00
   tel. kom. 601 202 628

   Sekretariat
   Renata Robak
   Szybkie konsultacje prawne i podatkowe dla stałych klientów
   Wiktoria Niedbalska
   Dział rozliczeń płatności i dział techniczny
   Mirosław Wilk
   Menedżer działu księgowości
   Jesika Hajda
   Menedżer działu płac i kadr
   Sonia Sosnowska

   Biura rachunkowe

   Biuro Rachunkowe w Zbrosławicach

   Biuro Rachunkowe

   ul. Piastowska 2a
   42-674 Zbrosławice

   tel. 32 438 98 00 lub 32 233 72 02
   tel. kom. 601 202 628

   Biuro Rachunkowe w Katowicach

   Biuro Rachunkowe – GLC 14 piętro

   ul. Uniwersytecka 13
   40-007 Katowice

   Centrala tel.  32 438 98 00
   tel. kom. 601 202 628

   Sekretariat
   Renata Robak
   Kierownik biura
   Magdalena Szymik-Wilk
   Szybkie konsultacje prawne i podatkowe dla stałych klientów
   Monika Pakuła-Ośmiałowska
   Dział rozliczeń płatności i dział techniczny
   Mirosław Wilk
   Menedżer działu księgowości
   Jesika Hajda
   Menedżer działu płac i kadr
   Sonia Sosnowska