E-doradca podatkowy październik 2023

Szanowni Państwo, nowy, październikowy e-doradca podatkowy, a w nim temat numeru: Możliwość skrócenia okresu amortyzacji budynków. W sekcji PRAWO poruszamy zagadnienie „Wsparcia dla rozwoju OZE w Polsce”.

Będzie też o wyłączeniu z obowiązku e-fakturowania.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia ws. przypadków odpowiednio udo- kumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wy- stawiania faktur ustrukturyzowanych. Wyłączenia mają dotyczyć faktur za usługi przejazdu płatnymi autostradami, biletów za przewóz osób na dowolną odległość oraz faktur za usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

W kilku zdaniach przybliżymy również kwestię UŁATWIENIA DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW.

15 września br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Nowe rozwiązania mają ułatwić przedsiębiorcom działanie na rynku UE, wzmocnić ochronę pracowników, wierzycieli i wspólników oraz zwiększyć elastyczność prowadzenia działalności go- spodarczej. Pozwolą one przedsiębiorcom w szerszym zakresie korzystać z różnych sposobów reorganizacji działalności na rynku polskim i europejskim. Może na tym skorzystać ponad pół miliona polskich przedsię- biorców, którzy działają w formie spółek kapitałowych oraz komandytowo-akcyjnych.

Piszemy też o marketingu politycznym, o Sądzie Najwyższym i kwestii zakazu handlu w niedzielę. Debatujemy również na temat programu „Pierwsze Mieszkanie” i zastanawiamy się czy pociągnie on polską gospodarkę. Będzie również o niebezpiecznym traktacie pandemicznym oraz niższych rachunkach za prąd.

Zapraszamy serdecznie do lektury: e-doradca_podatkowy_pazdziernik_2023.

Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe w Zbrosławicach

Biuro Rachunkowe

ul. Piastowska 2a
42-674 Zbrosławice

tel. 32 438 98 00 lub 32 233 72 02
tel. kom. 601 202 628

Biuro Rachunkowe w Katowicach

Biuro Rachunkowe – GLC 14 piętro

ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

Centrala tel.  32 438 98 00
tel. kom. 601 202 628

Sekretariat
Renata Robak
Szybkie konsultacje prawne i podatkowe dla stałych klientów
Wiktoria Niedbalska
Dział rozliczeń płatności i dział techniczny
Mirosław Wilk
Menedżer działu księgowości
Jesika Hajda
Menedżer działu płac i kadr
Sonia Sosnowska

Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe w Zbrosławicach

Biuro Rachunkowe

ul. Piastowska 2a
42-674 Zbrosławice

tel. 32 438 98 00 lub 32 233 72 02
tel. kom. 601 202 628

Biuro Rachunkowe w Katowicach

Biuro Rachunkowe – GLC 14 piętro

ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

Centrala tel.  32 438 98 00
tel. kom. 601 202 628

Sekretariat
Renata Robak
Kierownik biura
Magdalena Szymik-Wilk
Szybkie konsultacje prawne i podatkowe dla stałych klientów
Monika Pakuła-Ośmiałowska
Dział rozliczeń płatności i dział techniczny
Mirosław Wilk
Menedżer działu księgowości
Jesika Hajda
Menedżer działu płac i kadr
Sonia Sosnowska