e-doradca podatkowy GRUDZIEŃ 2022

Streszczenie najważniejszych tematów istotnych dla przedsiębiorców. Tematem grudniowego e-doradcy podatkowego są grupy VAT. Grupy VAT zaczną funkcjonować od 2023 r., umożliwiając neutralne roz- liczanie podatku od towarów i usług wśród członków danej grupy. To nie tylko korzyści finansowe dla przedsiębiorstw i lepsza płynność finansowa, ale też uproszczenie i redukcja obowiązków administracyjnych.

W sekcji aktualności temat: NOWE  REGULACJE W ZAKRESIE TRANSAKCJI RAJOWYCH

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie usta- wy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zawiera zmiany w ustawach o CIT oraz PIT w zakresie cen transferowych, obej- mujące m.in:

  1. zniesienie obowiązku odpowiedniego stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych;
  2. podniesienie progów dokumentacyjnych dla tzw. bezpośrednich transakcji rajowych.

Piszemy również o większej ochronie praw konsumenta. Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta, usta wy Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe pozwoli skuteczniej chronić konsumenta, np. gdy towar czy usługa cyfrowa, z jakiej konsument korzysta, są niezgodne z zawartą z kontrahentem umową. O ustawie węglowej, która weszła w życie. Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę; o ustawie ograniczającej wzrost cen energii elektrycznej: Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku przewiduje wsparcie dla polskich rodzin, jednostek samorządu terytorialnego, oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; oraz o wyższych emeryturach i rentach. Nowelizacja dotycząca waloryzacji rent i emerytur zakłada, że seniorzy w 2023 r. otrzymają świadczenia wyższe co najmniej o 250 zł, a najniższa emerytura wzrośnie do 1588,44 zł. Przyjęte przepisy zakładają waloryzację procento- wo-kwotową, co oznacza, że świadczenia emerytal- no-rentowe będą w przyszłym roku waloryzowane o prognozowany wskaźnik 113,8%, przy założeniu jednak, że podwyżka nie będzie niższa niż kwota 250 zł. W przyszłym roku najniższa emerytura, renta z tytu- łu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1588,44 zł z 1338,44 zł.

Omawiamy również kwestie wynajmu prywatnego oraz zmian jakie czekają nas 2023 roku oraz uldze na działalność badawczo – rozwojową.

Zapraszamy do lektury.

W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji. Z radością uczynimy Państwa biznes łatwiejszym.

Więcej wiedzy czeka na Państwa na naszych kanałach social media, podcaście oraz kanale YouTube @czynimybiznesłatwiejszym.

Dobrego dnia!

Zapraszamy do pobrania e-doradcy podatkowego.

e-doradca podatkowy grudzień 2022

Zamieść komantarz

Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe w Zbrosławicach

Biuro Rachunkowe

ul. Piastowska 2a
42-674 Zbrosławice

tel. 32 438 98 00 lub 32 233 72 02
tel. kom. 601 202 628

Biuro Rachunkowe w Katowicach

Biuro Rachunkowe – GLC 14 piętro

ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

Centrala tel.  32 438 98 00
tel. kom. 601 202 628

Sekretariat
Renata Robak
Szybkie konsultacje prawne i podatkowe dla stałych klientów
Wiktoria Niedbalska
Dział rozliczeń płatności i dział techniczny
Mirosław Wilk
Menedżer działu księgowości
Jesika Hajda
Menedżer działu płac i kadr
Sonia Sosnowska

Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe w Zbrosławicach

Biuro Rachunkowe

ul. Piastowska 2a
42-674 Zbrosławice

tel. 32 438 98 00 lub 32 233 72 02
tel. kom. 601 202 628

Biuro Rachunkowe w Katowicach

Biuro Rachunkowe – GLC 14 piętro

ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

Centrala tel.  32 438 98 00
tel. kom. 601 202 628

Sekretariat
Renata Robak
Kierownik biura
Magdalena Szymik-Wilk
Szybkie konsultacje prawne i podatkowe dla stałych klientów
Monika Pakuła-Ośmiałowska
Dział rozliczeń płatności i dział techniczny
Mirosław Wilk
Menedżer działu księgowości
Jesika Hajda
Menedżer działu płac i kadr
Sonia Sosnowska